6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (‘Kanun’) gereğince, Otel Asya Turistik Tesisleri İnş. ve Tic. A.Ş. (“Otel Asya” veya “Şirket”) tarafından hangi kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, imhası ve Kanun’un 11 maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında Müşteri Aydınlatma Metni , Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile tüm Metin/Politikalar hususunda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirildim.

Okuyup, imzaladığım Müşteri Aydınlatma Metni içerisinde ayrıntılı belirtilen amaçlar doğrultusunda; konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Otel ASYA’nın satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi, arayan ve konaklayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, talep edilen hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, Otel ASYA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden tarafımı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, Şirket’in sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikasının geliştirilmesi,Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, Şirket’in sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla örneğin otel internetinden kullanıcı adım ve şifrem ile giriş yaptığımda ilgili mecralarda yer alan kişisel verilerim, tercihlerim, işlemlerim, gezinme sürem ile gezinilen web siteleri ile elde edilen verilerin talep etmiş olduğum bilgi ve hizmetleri tarafıma verebilmek amacıyla işlenebilmesi, yasal olarak gerektiğinde paylaşılması, Otel ASYA ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi, Otel ASYA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafıma önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerde bulunanların ve araçlarının güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca görüntüleri dikkate almak suretiyle yasal hakları oluşturmak, uygulamak veya savunmak, COVID-19 gibi bulaşıcı salgın hastalıklar dahil mücbir sebepler ile başa çıkabilmek, zararın önlenilmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile,bunlara ek olarak Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı karar ve emirleri uyarınca kamu sağlığının korunması, ilgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğünün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amaçlarıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için Şirket ile paylaştığım ve ilettiğim kendime ve yakınlarıma ait her türlü kişisel verimin, Şirket tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, kişisel verilerimin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, muhafaza edilmesine, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, paylaşılmasına;

ONAY VERİYORUM                        ONAY VERMİYORUM

 

 

 

Toplanmış olan kişisel verilerin; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; Şirket’in yurt içinde OTEL ASYA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden tarafımı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, OTEL ASYA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafımın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, bana özel kampanyalar hazırlanması, tarafımın, OTEL ASYA ve OTEL ASYA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmeleri almak, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, çevrimiçi, internet, dijital sistemleri kullanabilmek amacı ile ve bu sistemlerin kullanıldığı firmalarla, iş ortaklıkları ile ve meşru menfaatlerin gerektirmesi, pazarlama ve ticari faydalar nedeni ile hissedarlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmasına,

ONAY VERİYORUM                         ONAY VERMİYORUM

 

 

Müşteri Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: