İnsan Kaynakları

 Çalışanlarımıza ''Fırsat Eşitliği'' sunarız, tüm haklarını korumaktayız.

 

Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için ''Eğitim ve Geliştirme Programları'' uygularız.

 

Çalışanlarımızı motive edip başarıya yönlendirmek katılımcılığı özendirmek için ''Takdir, Tanıma, Ödül'' sistemi uygulayarak başarıları ödüllendiririz.

 

Kuruluş hedef ve stratejileri göz önünde bulundurarak İnsan Kaynakları Planlaması yaparız.

  

Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlarız.

 

Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçeriz.

 

İş sağlığı ve güvenliği kanun ve ilgili tüzükler dikkate alınarak güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

 

Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personel memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.