İnsan Kaynakları
  • Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı, objektif yöntemler kullanarak ''Doğru İşe Doğru İnsan'' politikası uygularız.
  • Çalışanlarımıza ''Fırsat Eşitliği'' sunarız, tüm haklarını korumaktayız.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için ''Eğitim ve Geliştirme Programları'' uygularız.
  • Çalışanlarımızı motive edip başarıya yönlendirmek katılımcılığı özendirmek için ''Takdir, Tanıma, Ödül'' sistemi uygulayarak başarıları ödüllendiririz.
  • Kuruluş hedef ve stratejileri göz önünde bulundurarak İnsan Kaynakları Planlaması yaparız.
  • Çalışanlarımızın kaynaşmasına katkıda bulunan Sosyal Etkinlikler düzenler ve destekleriz.
  • Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlarız.
  • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçeriz.
  • İş sağlığı ve güvenliği kanun ve ilgili tüzükler dikkate alınarak güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan şirketimiz personel memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar.

Özel Haftalık Menü Seçenekleri 05.03.2015

 

 

 

Anasayfa  İletişim  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji